Föreläsningar och interventionsdialoger
 

 

Malin har stor erfarenhet av att föreläsa på Universitet,

för socialtjänsten, psykiatrin och skolan.

Beroende på målgrupp anpassas föreläsningen efter önskemål.

 

 

"Vanliga tema är:"

 


* ”Inifrån utanförskapet, om att vara hemlös, sjuk och förälder”
* ”Mötet med föräldrar till barn med behov av särskilt stöd i skolan” om att möta elever med omfattande stödbehov i skolan (oavsett orsak), om åtgärdsprogram och ”svåra” föräldrar och samverkan med utmaningar.
* "Egenmaktstöd eller förlängd stigmatisering?" Om att hjälpa människor i missbruk och hemlöshet. Självbiografisk föreläsning som med fördel kan fungera som dialog med deltagare från både personal och brukare.
* "SoL, LpT, LSS och Jesus..." att vara kristen och i behov av samhällsstöd och mötet med kyrkan, Gud och församlingen. En föreläsning riktad framförallt till kyrkan.

 

 

 

                                                                           Malin är också utbildad Framtidsverkstadsledare
                                                                           och t ex kan anlitas för uppdrag inför

                                                                           omorganisationer eller inspirationsdialoger.

 

 

 

 

 

 

 

gallery/malin2 sepia
gallery/före2